Historie Fogelsangh State

 

Eeuwenoude historische Fogelsangh State met een schitterend 19de eeuws wandelpark met oude bomen kronkelpaden en grillige vijverpartijen, verblijfplaats van vorsten en landheren. Fogelsangh State is eigenlijk geen museum, maar een opengesteld particulier buitenhuis.

Sedert de bouw in 1646 is het in particuliere handen geweest, het vererfde steeds, werd nooit verkocht en is nu in handen van Kyra Livia baronesse van Harinxma thoe Slooten die het vruchtgebruik van het huis heeft ondergebracht in de ´Stichting Fogelsangh State'.

Het huis staat op of nabij de plek waar in de 12 de eeuw een Praemonstratenser klooster heeft gestaan.
In 1580, ten tijde van de reformatie, wordt het klooster zoals alle
kerkelijke bezittingen geconfisceerd en wordt het eigendom van de Staten van Friesland. In 1639 wordt het door Theodoor van Fogelsangh gekocht en in 1646 gaat het naar diens broer Pibo die zich niet Fogelsangh noemt, maar naar zijn moeder Doma.

In de 18de en 19de eeuw is het huis herhaaldelijk verbouwd, bij de
laatste restauratie van 2001 tot 2003 werden verschillende bouwresten van de oorspronkelijke 17de eeuwse constructie teruggevonden.
Galerie Noordvleugel is sinds 2006 gevestigd in de Noordvleugel van de State en wordt bestiert door Jan en Mineke Bosma.

 

 

 

Deel dit bericht met je vrienden: