geplaatst op Saturday-30-November-2013 door:Bosma

`Dicht bij mij` Literatuur en kunst omarmen elkaar

VEENKLOOSTER – Met terechte trots presenteert Galerie Noordvleugel de bijzondere expositie 'Dicht bij mij' met werk van Liduin van Noord, werk dat is aangevuld met gedichten en teksten van Nederlandstalige en Friestalige dichters en schrijvers.

Vrijdag 29 november 2013 wordt deze expositie geopend door Marjolein Meijers, auteur, acteur en musicus. Vanaf zaterdag 30 november tot en met zaterdag 8 maart 2014 is de expositie door iedereen te bezichtigen.

 

Project 'Dicht bij mij'

Vijf jaar geleden begon Liduin van Noord met haar project 'Dicht bij mij'. Daarover zegt ze zelf: “Er zitten altijd liedjes, gedichten en teksten in mijn hoofd. Daar wilde ik iets mee doen, want met al die liedjes, teksten en gedichten heb ik iets. In dit project begon het dan ook vrijwel altijd met een tekst voor ik ging schilderen.”

Vervolgens ging er het verzoek naar de oorspronkelijke auteurs om in of bij de schilderijen in eigen handschrift het gekozen gedicht of tekstfragment te schrijven. En dat deden ze van harte. Martine Bijl bijvoorbeeld, Hans Dorrestijn, Herman Finkers, Liselore Gerritsen, Tjitske Jansen, Nanne Kalma, Joke van Leeuwen, Gerard Maasakkers, Marjolein Meijers, Francine Oomen, Toon Tellegen, Paul van Vliet – er komt vrijwel geen eind aan de lange lijst van landelijk bekende medewerkers, die op deze wijze een absolute meerwaarde aan de kunstwerken geven. 

 

Den Haag - Liduin van Noord werd in 1954 geboren in Den Haag. Daar studeerde zij aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Sinds 2009 woont en werkt zij in 'It âlde skoaltsje' van het Friese dorp Nijeberkoop. Als beeldend kunstenaar maakt zij voornamelijk aquarellen, als vrij werk, als project en in opdracht, portretten bijvoorbeeld. Van Noord laat zich inspireren door wat haar raakt in wat zij zoal tegenkomt in het dagelijkse leven. Haar uiterst verfijnde stijl is daardoor overtuigend verhalend.

 

Vergeten concept

Deze innige omhelzing van kunst en literatuur is een vrijwel vergeten concept en door Liduin van Noord op intrigerende wijze nieuw leven in geblazen. In het algemeen worden de ontwikkelingen binnen literatuur, beeldende kunst, theater, mode, film, fotografie en kunstnijverheid in het onderwijs en in historische overzichten gescheiden van elkaar behandeld. Meestal gebeurt dit uitgaande van de gedachte dat kunstvormen in hoge mate beschouwd kunnen worden als van elkaar onafhankelijke disciplines die een eigen, intrinsieke dynamiek kennen.

 

Is dat wel zo?

Op vele momenten in de geschiedenis hebben kunst en literatuur zich aan elkaar gespiegeld. Vaak gingen schrijvers, schilders en musici intensief met elkaar om en wisten zij elkaar over en weer te inspireren. Dit geldt voor de schrijvers en dichters van Tachtig, Gorter, Van Deyssel, Kloos samen met de Amsterdamse impressionisten, Israëls, Breitner en Witsen. Voor symbolisten als Jan Toorop, Thorn Prikker en schrijvers als Frederik van Eeden en Louis Couperus. Voor de Vijftigers, Kouwenaar, Lucebert en Vinkenoog en de experimentele schilders van Cobra.

Soms zijn kunstenaars op beide terreinen actief. Lucebert, Claus en niet te vergeten Jan Wolkers.

Noch beeldende kunst, noch literatuur ontstaan in isolement en worden niet alleen gevoed door zogenaamd zuivere artistieke doelstellingen. Altijd geven muziek, literatuur en beeldende kunst uitdrukking aan de cultuur waarbinnen zij tot stand komen.

Het bewijs, als je dat zo mag noemen, is dat in eenzelfde periode dezelfde thema's zich manifesteren. Denk aan de fatale vrouw rond 1900, de verbeeldingen van het hectische stadsleven in de periode tussen de twee wereldoorlogen, aan de cultus van het primitieve in de jaren vijftig en aan de waardering van de gewone werkelijkheid in de jaren zestig. In de jaren zeventig en tachtig werd de figuratieve schilderkunst de rug toegekeerd en ingeruild voor concepten.

 

Boek

In deze nieuwe eeuw zien we een snelle terugkeer naar de klassieke beeldende kunst en keren kunstacademies, weliswaar aarzelend, terug naar het ambacht, terwijl succesvolle, literaire schrijvers vandaag de dag in prachtige volzinnen weer vooral over vroeger vertellen.

Liduin van Noord is, samen met door haar gekozen auteurs, daar een belangwekkend voorbeeld van. Naast de expositie zal er ook een boek worden uitgegeven met een overzicht van de schilderijen en bijbehorende teksten van alle dichters/schrijvers. Dit boek zal tijdens de expositie verkrijgbaar zijn in de galerie.

 

 

Bekijk hier de folder      

Muzikale opening expositie Galerie Noordvleugel

 

← Terug naar nieuwsoverzicht